HdR

As siglas HDR fan referencia á expresión anglosaxona high dinamic range, o que se poderia traducir por alto rango dinámico. A explicación deste concepto non é nada sinxelo.

Digamos que son un conxunto de técnicas fotográficas que permiten un mellor reparto de luminancia entre as zonas máis iluminadas e máis escuras de unha escena. Para a realización deste tipo de imaxes debemos disparar canto menos dúas fotografias (cantas máis mellor) unha con maior e outra con menor exposición. Ao xuntalas mediante un post-procesado conseguiremos que na imaxe resultante aparezan ben expostas tanto as partes que sufrían un exceso de iluminación como as que estaban case a escuras.
O proceso HdR pode facer que as fotografias se asemellen máis ao que estaba percibindo realmente o fotógrafo no momento de realizar o disparo, pero un exceso pode probocar a sensación de que pasa de ser fotografias a ser dibuxos

Esta fotografia está sub-exposta dela se obteran as zonas máis iluminadas da escena.

Esta toma está sobre-exposta e dela obtemos a información das zonas que están máis escuras
0 comentarios: